Tel. 973 446 445 · info@europiscines.es

DIACLOR GR 60

Clor dissolució ràpida.

Per obtenir una cloració ràpida de la piscina.