Tel. 973 446 445 · info@europiscines.es

DIACLOR PS 200/10

10 accions. Comodo, simple i efectiu.

Realitza una cloració de xoc per eliminar les cloramines, i en un segon procés allibera progressivament durant uns 6 dies un clor multifunció, de manera que les diferents accions en la desinfecció, algues, calç, metalls, floculació, etc., són efectives durant tota la setmana

 

producto-quimico-piscina-cloro-floculante-1