Tel. 973 446 445 · info@europiscines.es

DIACLOR PS 90/200

Tabletes 200 grs. de clor dissolució lenta.

Clor estabilitzat per a piscines. No modifica el pH de l’aigua.

Ideal per al manteniment d’una cloració constant.