Tel. 973 446 445 · info@europiscines.es

INSTRUMENTS DE MESURA I ANÀLISI

Oferim una gran varietat de mesuradors i Test Kit per poder realitzar mesures ràpides de qualsevol paràmetre de la seva piscina. Clor, pH, redox, sal, nivell d’àcid, brom, isocianúric, oxigen, ORP.

Analitzadors pràctics, portàtils i de reduïdes dimensions per mesurar fàcilment diferents paràmetres.

El HI 701, és un nou tester digital de clor lliure per realitzar mesures precises i senzilles, mitjançant un equip de butxaca.

Estoig analitzador de clor lliure i pH: clor-escala 0,1-3,0 mg. / L. pH-escala 6,8-8,2

Tires de control maig a 1. Duresa total, clor total, clor lliure, Ph i alcalinitat total.

Recanvi OTO (15 cc) + recanvi Phenol (15 cc)

El HI 98302 és un equip de butxaca fiable que li facilitarà lectures ràpides i precises de conductivitat i TDS. La carcassa ha estat redissenyada per augmentar la seva solidesa i perquè s’adapti millor al seu mà. Disposa d’un display molt més gran per facilitar les lectures. El sensor de grafit permet una millor repetibilitat ja que no s’oxida.

Amb les tires de Aquachek podem comprovar quanta sal l’aigua de la piscina. Per saber quant grams de sal hi ha, haurem de submergir la tira a l’aigua de la piscina; la barra marró començarà a prendre un color groc, després de 3-4 minuts cal comparar el resultat amb la taula que s’adjunta.

Aquesta entrada també està disponible en: Español