Tel. 973 446 445 · info@europiscines.es

PISCINES AMB SAL

TAMBÉ PER AIGUA DE MAR.
Extres inclosos de sèrie:
· Funciona fins i tot amb aigua de MAR (regulació per amperatge)
· Comptador d’hores de funcionament
· Gr Cl2 produïts directament visualitzats en el DISPLAY
· Canvis de polaritat i consignes configurables per l’usuari
· Suports estàndards en PVC per a més comoditat (instal·lació)

La forma tradicional de tractament de l’aigua en piscines consisteix, fonamentalment, a afegir clor en qualsevol de les seves formes comercials disponibles.

Els SISTEMES DE ELECTROLISI SALINA aporten un nou concepte per al tractament de la seva piscina, millorant la qualitat de l’aigua, evitant la manipulació de productes químics ysimplificando les tasques de manteniment ja que generen clor a partir de la sal comuna dissolta en l’aigua. La sal necessària per al seu funcionament ha de ser afegida a la piscina en una concentració de 4-6 Kg. / M3 (5-6 vegades inferior a la de l’aigua del mar). La sal s’afegeix a l’aigua i en l’ànode de la cèl·lula electrolítica es produeix clor (Cl2) mitjançant la següent reacció per electròlisi:

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2

(sal + aigua = sosa + hidrogen + clor)

Aquest clor es dissol en l’aigua formant àcid hipoclorós:

Cl2 + H2O = HOCl + HCl

(clor + aigua = àcid hipoclorós + àcid clorhídric)

L’àcid hipoclorós oxida el bacteri. Com també es pot observar es genera un altre producte com l’oxigen actiu (O2) que afegeix un poder desinfectant extra al procés, esterilitzant així l’aigua:

2HOCl = 2HCl + O2

(àcid hipoclorós = àcid clorhídric + oxigen)

Un cop desinfectada l’aigua, l’àcid clorhídric reacciona amb la sosa càustica en una reacció de neutralització, tornant a donar sal i aigua. L’hidrogen i l’oxigen reaccionen formant aigua:

NaOH + HCl = NaCl + H2O

(sosa + àcid clorhídric = sal + aigua)

Es tracta d’un procés tancat en el qual no hi ha pèrdua de cap producte. L’addició de sal s’ha de fer una sola vegada en omplir la piscina. Únicament s’han d’efectuar petites reposicions periòdiques a causa de les pèrdues d’aigua durant els rentats del filtre.

El clor generat destrueix la matèria orgànica i patògens presents en l’aigua, transformant-se de nou en clorur sòdic (sal comuna).

Els productes es descomponen, actuen i es tornen a regenerar. Això explica que la concentració de sal romangui constant.

(Sugar Valley, text original)

Aquesta entrada també està disponible en: Español